Правила прийому

Додатки до Правил прийому до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича:

Додаток 1: Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання.

Додаток 2: Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфіаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки.

Додаток 3: Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних випробувань, творчих конкурсів).

Додаток 4: Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали.

Додаток 5: Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Додаток 6: Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних напрямів підготовки для нарахування додаткових балів особам з числа професійно орієнтованої молоді.

Додаток 7: Таблиця відповідності середнього бала додатка до диплома молодшого спеціаліста (бакалавра, спеціаліста), обрахованого за 5-бальною шкалою (з точністю до сотих), значенням 200-бальної шкали.