Наукова робота

Важливим фактором удосконалення і розширення підготовки фахівців вищої кваліфікації стало відкриття спеціалізованої ради із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 01.04.05 – оптика, лазерна фізика (червень 1992). Успішна робота ради сприяла розширенню наукових контактів співробітників факультету з освітянськими і науковими центрами України.

З 1998 року оптична спеціальність входить до переліку спеціальностей докторської спеціалізованої ради з фізико-математичних наук.

На факультеті постійно функціонує аспірантура і докторантура. Подамо динаміку захисту докторських дисертацій співробітниками інженерно-технічного факультету у вигляді наступної таблиці:

РікЗахистКафедра
1989М.Ю. СахновськийОптики і спектроскопії
1990О.В. АнгельськийКореляційної оптики
2000І.І. МохуньКореляційної оптики
2000П.В. ПолянськийКореляційної оптики
2001О.Г. УшенкоКореляційної оптики
2001П.П. МаксимякКореляційної оптики
2003О.Г. Шайко-ШайковськийЗагальної фізики

За роки існування факультету було розвинуто нові наукові напрямки: інтерференційно-поляризаційна корелометрія слабко шорстких поверхонь, застосування лазерів у біомедичній діагностиці, фрактальна оптика, сингулярна оптика.

Суттєво збагатилась і наукова проблематика кафедри загальної фізики. Окрім традиційної тематики, пов’язаної з методикою викладання фізики, викладачі і науковці кафедри сьогодні успішно досліджують нерівноважні процеси та метастабільні стани в твердих тілах, утворення і ріст кристалів, кінетику процесів кристалізації.