Напрями підготовки

ФАКУЛЬТЕТ готує бакалаврів, спеціалістів та МАГІСТРІВ (Термін навчання на денному та заочному відділеннях – 4 роки (бакалавр)

+ 1 рік (спеціаліст, магістр)) за державним замовленням та на договірних умовах на денній (очній), заочній та екстернатній формах навчання за перспективними спеціальностями та спеціалізаціями, які об’єднані в напрями підготовки.