Головна

Створення у 1980 році і розвиток протягом 30-ти років інженерно-технічного факультету відзначилися чималими здобутками в усіх сферах наукової та навчальної діяльності його колективу, що особливо проявилося у роки незалежності України. Кардинальна зміна кон’юктури, попиту на фахівців-випускників факультету призвела до появи нових напрямів підготовки фахівців та спеціальностей.

На сьогодні три кафедри факультету (кореляційної оптики, оптики і спектроскопії та загальної фізики) забезпечують повний цикл підготовки (бакалавр – спеціаліст – магістр) за 5-ма спеціальностями:

  • Інформаційні мережі зв’язку;
  • Лазерна та оптоелектронна техніка;
  • Видавничо-поліграфічна справа;
  • Професійне навчання;
  • Трудове навчання і основи інформатики.